برنامه ی کلاس ها
آخرین کلاس های کافه درس
کلاس آنلاین عربی کافه درس
کلاس آنلاین ریاضی انسانی کافه درس
کلاس آنلاین دین و زندگی کافه درس
کلاس آنلاین شیمی کافه درس
خرید کلاس ها

پکیج دروس اختصاصی

مبلغ نهایی 12,500,000 ريال

مبلغ نهایی : 12,500,000 ريال

کد : 102

پکیج ویژه

پکیج دروس اختصاصی

نوع دوره مجازی

مبلغ نهایی 12,500,000 ريال

مبلغ قبل از تخفیف : 25,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 12,500,000 ريال

نوع دوره : مجازی

کد : 102

توضیحات مبلغ :

شبکه های اجتماعی