سیستم مدیریت آموزشی

لیست دروس و ثبت نام کلاس انلاین


با انتخاب هر درس میتوانید پک کامل یا تک جلسه حضور در کلاس را انتخاب کنید و از تخفیفات کافه درس برای هر درس استفاده کنید
ثبت نام کلاس انلاین و حضوری

با انتخاب کامل هر درس با کل جلسات 35درصد تخفیف خواهید داشت و با هر جلسه 1.30 ساعت این تخفیف حذف خواهد شد

فیزیک کنکور

کد : 3

تعداد جلسات : 60جلسه

مدت دوره : 90:00ساعت

استاد : دکتر هادی جلالی فر

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

تخفیف ویژه برای اولین ها :

مشاوره و برنامه ریزی

کد : 8

تعداد جلسات : 100جلسه

مدت دوره : 99:00ساعت

استاد : دکتر آرش حسام پور

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 2,000,000 ريال

تخفیف ویژه برای اولین ها :

زیست شناسی

کد : 14

تعداد جلسات : 60جلسه

مدت دوره : 90:00ساعت

استاد : استاد اشکان حجازی فر

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

تخفیف ویژه برای اولین ها :

دین و زندگی کنکور

کد : 6

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 90:00ساعت

استاد : استاد محمد رضایی بقا

مبلغ قبل از تخفیف : 7,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,550,000 ريال

تخفیف ویژه برای اولین ها :

شیمی کنکور

کد : 10

تعداد جلسات : 60جلسه

مدت دوره : 90:00ساعت

استاد : دکتر سجاد شیری

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

تخفیف ویژه برای اولین ها :

ادبیات کنکور

کد : 28

تعداد جلسات : 45جلسه

مدت دوره : 68:00ساعت

استاد : استاد علی ترکمن

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

تخفیف ویژه برای اولین ها :

عربی کنکور

کد : 71

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 45:00ساعت

استاد : استاد سامان شیری

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

تخفیف ویژه برای اولین ها :

ادبیات کنکور

کد : 73

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 45:00ساعت

استاد : استاد محمد فردوسی

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

تخفیف ویژه برای اولین ها :

عربی کنکور

کد : 79

تعداد جلسات : 40جلسه

مدت دوره : 45:00ساعت

استاد : استاد اسرافیل قربان پور

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,500,000 ريال

تخفیف ویژه برای اولین ها :

اقتصاد

کد : 202

تعداد جلسات : 30جلسه

مدت دوره : 30:00ساعت

استاد : استاد محمد رضا مدنی

مبلغ قبل از تخفیف : 8,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,000,000 ريال

تخفیف ویژه برای اولین ها :

ثبت نام تک جلسه برای کلاس ها

زبان انگلیسی کنکور

کد : 65

تعداد جلسات : 1جلسه

مبلغ نهایی : 150,000 ريال