برنامه ی کلاس ها
آخرین کلاس های کافه درس
کلاس آنلاین عربی کافه درس
کلاس آنلاین ریاضی انسانی کافه درس
کلاس آنلاین دین و زندگی کافه درس
کلاس آنلاین شیمی کافه درس
خرید کلاس ها

فیزیک کنکور

کد : 3

استاد : دکتر هادی جلالی فر

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

دسته بندی :

مشاوره و برنامه ریزی

کد : 8

استاد : دکتر آرش حسام پور

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 2,000,000 ريال

دسته بندی :

زیست شناسی

کد : 14

استاد : استاد اشکان حجازی فر

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

دسته بندی :

دین و زندگی کنکور

کد : 6

استاد : استاد محمد رضایی بقا

مبلغ قبل از تخفیف : 7,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 4,550,000 ريال

دسته بندی :

شیمی کنکور

کد : 10

استاد : دکتر سجاد شیری

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 6,500,000 ريال

دسته بندی :

ادبیات کنکور

کد : 28

استاد : استاد علی ترکمن

مبلغ قبل از تخفیف : 10,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 5,000,000 ريال

دسته بندی :

1 2
پکیج ویژه

پکیج کامل

کد : 100

استاد : دبیران همایشی کافه درس

مبلغ قبل از تخفیف : 49,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 19,600,000 ريال

توضیحات مبلغ :

پکیج دروس عمومی

کد : 101

استاد : دبیران همایشی کافه درس

مبلغ قبل از تخفیف : 25,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 10,000,000 ريال

توضیحات مبلغ :

پکیج دروس اختصاصی

کد : 102

استاد : دبیران همایشی کافه درس

مبلغ قبل از تخفیف : 25,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 12,500,000 ريال

توضیحات مبلغ :

شبکه های اجتماعی